Habitació groga

Descobrir els colors de temporada i percebre els olors diferents de cada estació, escoltar la remor de l’aire, els cants i sorolls de les nits i matinades.